Home
Search results “Sotkamo lehti talvivaara mining”
Pahan kierre
 
01:12
Talvivaara yhtiön edustajat ovat pitkään väittäneet että kaivoksen tulvimisongelmat johtuvat historiallisen runsaista sateista. Väite kumottiin tässä Talvivaaran järjestämässä yleisötilaisuudessa Kajaanissa. Itseasiassa v 2004 oli runsaammat sateet ja Talvivaara ilmoitti jo kaivosluvassaan kykenevänsä hoitamaan isommatkin sademäärät. Yllättäen Pekka Perä paljastikin vesiongelmien alkusyyn. On syntynyt "pahan kierre" jossa runsas vesi sammuttaa bakteeritoimintaa liuotuskasoissa ja niiden lämpötila laskee eikä haihduntaa enää tapahdu. Talvivaaran omien tietojen mukaan juuri haihdunnan piti pitää yllä vesitasetta ja korkean lämmön metallien liukenemisprosessia. Nyt kasa ei siis toimikaan kuten oli suunniteltu. Onko ongelmien alkusyynä se kasojen kivettymisilmiö jonka Seura-lehti paljasti to 29.11.2012. Joka tapauksessa yhtiö näyttäisi rikkovan rahamarkkinoiden lainsäädäntöä. Tällaisista tuotantoon liittyvistä ongelmista olisi tullut antaa pörssitiedote.
Views: 4320 StopTalvivaara

Report gun stolen
Graphical representation of functions
Sample of academic report format
Research papers on wheat production
Coimbatore in park report tidal